Tolletaten er omorganisert

Tolletatens omorganisering er fullført 1. oktober 2020.

Publisert:

Fra 1. oktober 2020 er Tolletaten inndelt i seks divisjoner og to staber som er landsdekkende. Tolletatens divisjoner er:

  • Grensedivisjonen
  • Vareførselsdivisjonen
  • Juridisk divisjon
  • Administrasjonsdivisjonen
  • Etterretningsdivisjonen
  • IT-divisjonen
  • Tolldirektørens stab
  • Kommunikasjonsstaben

Informasjon om den nye organiseringen er lagt ut på Tolletatens nettside.