Transaksjonskostnader og mva

Skattedirektoratet mener det ikke er fradragsrett for merverdiavgift på transaksjonskostnader når transaksjonen gjelder salg av aksjer eller salg av fast eiendom.

Publisert: Avgift

Skattedirektoratet har i skriv til skattekontorene uttalt at det ikke er fradrag for inngående avgift på kostnader som påløper i forbindelse med merverdiavgiftsunntatte transaksjoner. Merverdiavgiftsunntatte transaksjoner vil typisk være salg av aksjer eller salg av fast eiendom.

Med denne uttalelsen trekker Skattedirektoratet tilbake tidligere uttalelser hvor det er uttalt at det er fradragsrett i de tilfellene salg av aksjer eller salg av fast eiendom kan knyttes til avgiftspliktig aktivitet.