Transaksjonskostnader - fradrag ved kjøp

Ny dom gir MVA fradrag ved kjøp av eiendomsselskap.

Publisert: Avgift

Borgarting lagmannsrett har enstemmig gitt et selskap medhold i sitt krav på fradrag for inngående merverdiavgift på transaksjonskostnader ved kjøp av eiendomsselskaper.

Kostnadene var pådratt på et tidspunkt da selskapet ikke var merverdiavgiftpliktig, mens selskapene som ble kjøpt opp var frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret for utleie av næringseiendom. Etter kjøpet ble selskapet fellesregistrert med eiendomsselskapene.

Lagmannsretten kom til at selskapet har fradragsrett etter reglene om tilbakegående avgiftsoppgjør.