Trygdeoppgjøret utsettes til høsten

Regjeringen har bestemt at trygdeoppgjøret skal utsettes til høsten, på grunn av koronasituasjonen og utsettelsen av lønnsoppgjøret.

Publisert:

Regjeringen har kommet til at årets trygdeoppgjør bør utsettes til høsten, slik at det kan gjennomføres etter lønnsoppgjøret i frontfaget som vanlig. Virkningstidspunktet vil imidlertid fortsatt være 1. mai, slik at utsettelsen ikke vil få betydning for den enkeltes årlige utbetaling av pensjon

Grunnbeløpet

Utsettelsen av trygdeoppgjøret innebærer også at fastsettelsen av folketrygdens grunnbeløp (G) blir utsatt. Grunnbeløpet, som reguleres med virkning fra 1. mai hvert år, har betydning for fastsettelsen av en rekke grensebeløp innen bl.a. skatt og arverett.

Grunnbeløpet skal fortsatt reguleres med virkning fra 1. mai, selv om fastsettelsen er forsinket.