Tvangsmulkt i a-ordningen er midlertidig stanset

På grunn av konsekvensene koronaviruset får for mange arbeidsgivere, har Skatteetaten stoppet automatisk tvangsmulkt for a-meldingen.

Publisert:

Det betyr at arbeidsgivere ikke blir sanksjonert hvis a-meldingen kommer etter fristen. I første omgang er tvangsmulkt stoppet for a-melding med leveringsfrist 5. mars.

Skatteetaten understreker samtidig at det er viktig at opplysninger om lønn og forskuddstrekk, alle opplysninger om arbeidsforhold, som for eksempel permittering og sluttdato på arbeidsforhold, blir rapportert i a-meldingen for at ansatte kan søke om sykepenger og dagpenger fra NAV og kravene kan bli behandlet så raskt som mulig. Fristen for å rapportere a-melding vil fremdeles være den 5. hver måned.

Arbeidsgivere som opplever at ansatte blir syke, permittert eller mister jobben må levere disse opplysningene i a-meldingen.

Se nærmere informasjon på skatteetaten.no.