Tvangsmulkt virker

Skatteetatens erfaringer hittil tyder på at tvangsmulktordningen virker etter sin hensikt, sier finansministeren i et svar til Stortinget

Publisert: Skatt

I brevet til Stortinget som svar på spørsmål fra stortingsrepresentant Terje Brevik uttaler Finansministeren blant annet:

Skatteetatens erfaringer hittil tyder på at tvangsmulktordningen virker etter sin hensikt. Blant annet er antallet ikke-leverte aksjonærregisteroppgaver redusert betydelig fra i fjor til i år. Skattedirektoratet opplyser å ha ilagt tvangsmulkt med følgende antall og beløp så langt i 2017, men disse kan endre seg blant annet som følge av klager og anmodninger om ettergivelse:

Manglende levering av skattemelding for merverdiavgift

  • Antall krav: 13 936
  • Samlet beløp: 125 976 412 kroner

Manglende levering av aksjonærregisteroppgave

  • Antall krav: 6 277
  • Samlet beløp: 154 212 441 kroner

Manglende levering av grunnlagsdata

  • Antall krav: 167
  • Samlet beløp: 4 049 140 kroner

Manglende opplysninger etter a-opplysningsloven

  • Antall krav: 10 759
  • Samlet beløp: 114 298 183 kroner