Tvangsmulkt

Tvangsmulkt kan ilegges skattepliktige og oppgavepliktige fra 1. januar 2017 dersom pliktige opplysninger ikke leveres i tide.

Publisert: Avgift Skatt Regnskap Bokføring

Fra nyttår vil det bli reagert med tvangsmulkt ved for sen levering av oppgaver. Dette vil utgjøre en betydelig strengere reaksjon enn dagens forsinkelsesavgifter/gebyrer.

Det er viktig å informere kundene om denne innskjerpingen. Les mer om ordningen i vedlagte informasjonsskriv fra Skatteetaten.