Tvangsmulkten reduseres

Finansdepartementet har bestemt at tvangsmulkt for å ikke levere tredjepartsoppgaver skal reduseres fra to til ett rettsgebyr pr. dag.

Publisert: Skatt

Dette får bl.a. betydning for aksjonærregisteroppgaven som skal leveres innen 31. januar.2017. Skatteetaten har varslet om at ikke leverte aksjonærregisteroppgaver vil bli sanksjonert med tvangsmulkt fra i år.

Mange har reagert på at størrelsen på tvangsmulkten var satt så høyt som to rettsgebyr pr. dag.

Endringen innebærer at den daglige mulkten reduseres fra kr 2098 dagen til kr 1049 før reglene om tvangsmulkt i det hele tatt er trådt i kraft.

Maksbeløpet vil være uendret, 50 rettsgebyr (kr 52 450).

De øvrige tvangsmulktsatsene er uendret.