Utbygging av vann- og avløpsanlegg

Ordningen med frivillig registrering av utbygger av vann- og avløpsanlegg gjelder bare for private utbyggere.

Publisert: Avgift

Skattedirektoratet har presisert at ordningen med frivillig registrering av utbyggere av vann- og avløpsanlegg kun gjelder for utbygging som skjer i privat regi. Er det flere som går sammen kan disse organisere seg som de vil, for eksempel i et tomteselskap. Utbyggingen kan imidlertid ikke gjøres som ledd i næringsvirksomhet.