Utleie av varer fra utlandet

Utenlandske næringsdrivende som leier ut varer fra utlandet vil ofte være registreringspliktige i Norge.

Publisert: Avgift

Ved utleie av varer fra utlandet til Norge oppstår spørsmålet om det skal beregnes norsk merverdiavgift. Usikkerheten knytter seg særlig til spørsmålet om når det foreligger registreringsplikt for utleievirksomhet som ikke drives fra forretningssted i Norge. Skattedirektoratet har sett nærmere på dette.