Årsregnskapsfristen utsettes med to måneder

Stortinget har nå vedtatt den midlertidige loven som utsetter fristene for årsregnskapet med to måneder. Regnskapet skal være fastsatt av generalforsamlingen innen 31. august og forsinkelsesgebyret begynner å løpe fra 1. oktober.

Publisert:

Årsregnskapet må fastsettes senest 31. august

Fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning utsettes med to måneder i 2021. For foretak med ordinært regnskapsår skal 2020-regnskapet fastsettes (være godkjent av generalforsamlingen) senest 31. august 2021.

Loven oppheves 10. november 2021. Etter dette gjelder den ordinære fristen på seks måneder etter utløpet av regnskapsåret. Foretak med avvikende regnskapsår som avsluttes

  • 28. februar 2021 skal fastsette regnskapet senest 31. oktober
  • 31. mars 2021 skal fastsette regnskapet senest 9. november
  • 30. april 2021 skal fastsette regnskapet senest 9. november
  • 31. mai 2021 skal fastsette regnskapet senest 30. november

Fristen for å avholde ordinær generalforsamling i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, ordinært årsmøte i samvirkeforetak, ordinær generalforsamling for boligbyggelag og borettslag, samt ordinært årsmøte for eierseksjonssameier, utsettes på samme måte med to måneder.

Innsendingsfristen

Fristen for å ilegge gebyr for forsinket innsending til Regnskapsregisteret utsettes til 1. oktober 2021.

Dette gjelder for regnskapsår som avsluttes 1. juli - 31. desember 2020. Årsregnskap for senere regnskapsår følger de ordinære fristene. For årsregnskap som avsluttes 1. januar - 30. juni 2021 er fristen 1. februar 2022. 

Utsettelsene gjelder ikke for revisjonsforetak, andre tilsynsenheter og børsnoterte foretak

Fristutsettelsene gjelder ikke for foretak med omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på regulert marked eller som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet.

Skattemeldingen 2020

Det er tidligere fastsatt en forskrift om at Skattekontoret etter søknad kan gi utsatt leveringsfrist til 20. august 2021 for skattemelding for 2020. Fristen for å søke om utsettelse  utløp 31. mai 2021.