Utsettelse av fristene i årsoppgjøret

06.04: Næringsdrivende kan søke Skattekontoret om utsatt frist til 20. august for levering av skattemeldingen for 2020. 09.04: Et forslag om å utsette fristene for årsregnskapet med to måneder er sendt på høring.

Publisert:

Skattemeldingen for 2020

Det er fastsatt en forskrift om at Skattekontoret etter søknad kan gi utsatt leveringsfrist til 20. august 2021 for skattemelding for 2020. Finansdepartementet skriver i sin pressemelding at:

"Muligheten til å søke om utsettelse er en målrettet løsning som vil gi regnskapsførere og revisorer større fleksibilitet og mulighet til å håndtere den økte arbeidsmengden som koronapandemien har medført."

Det legges opp til en enkel, automatisert løsning for å søke om utsatt frist. Eventuell utsettelse vil også gjelde for ektefellen og for deltaker i selskap som skal levere selskapsmelding (ANS, DA og KS mv.).

Årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning og generalforsamling

09.04: Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om at fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning og for å avholde ordinær generalforsamlin, utsettes med to måneder på samme måte som i 2020. 

Frister for merverdiavgift

Fristen for levering av skattemelding og for betaling for 1. og 2. termin merverdiavgift, er fremdeles henholdsvis 10. april og 10. juni. Skatteetaten vil ikke ilegge tvangsmulkt dersom meldingen leveres etter fristen, men det vil påløpe forsinkelsesrente som normalt ved for sen betaling.