Utsatt frist ved skattefri omdanning

Fristen for at skattefri omdanning kan få virkning fra 1. januar 2020 er utsatt til 1. september 2020.

Publisert:

For at en skattefri omdanning skal få virkning fra 1. januar i omdanningsåret må det overtakende selskapet være stiftet og melding sendt Foretaksregisteret innen en bestemt frist. Normalt er denne satt til 1. juli i omdanningsåret, jf. Finansdepartementets skatteforskrift § 11-20-4.

For 2020 er fristen utsatt til 1. september. Innen samme frist må selskapet ha foretatt skattetrekk og beregnet arbeidsgiveravgift.

Den utsatte fristen gjelder også ved omdanning av NUF.