Utsetter nye dokumentasjonskrav for redusert kildeskatt

De nye dokumentasjonsreglene for å kunne trekke redusert kildeskatt på utbytte til utenlandske aksjonærer utsettes til 1. januar 2019.

Publisert:

Tidligere i år varslet Skattedirektoratet om at det blir innført nye dokumentasjonskrav for å kunne trekke redusert kildeskatt på utbytte til utenlandske aksjonærer. De nye reglene skulle gjelde fra og med 1. januar 2018.

I et notat til Finansdepartementet 28. november 2017 anbefaler Skattedirektoratet at endringen utsettes ytterligere ett år til 1. januar 2019. Direktoratet begrunner anbefalingen med at bransjeaktørene og Skatteetaten fortsatt har betydelige praktiske utfordringer ved å ta i bruk dokumentasjonskravene. I tillegg viser direktoratet til at en utsatt ikraftsetting vil gi departementet og Skatteetaten tid til å vurdere forslag til justeringer i reglene.

I brev datert 5. desember 2017 skriver Finansdepartementet at de er enig i Skattedirektoratets vurdering, men ber direktoratet om å fastsette forskriften omgående, men med ikraftsetting 1. januar 2019. Departementet ber samtidig Skattedirektoratet vurdere om det er behov for enkelte endringer i reglene dersom de vil bli uforholdsmessig ressurskrevende å oppfylle for enkelte grupper aksjonærer.