Utskrift av skattemelding fra Altinn

Vi har fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer om at muligheten for etterkontroll av innlevert skattemelding på Altinn nå er blitt vanskeligere.

Publisert:

En printversjon/PDF av RF-1167 Næringsoppgave eller RF-1028 Skattemelding har nå blitt på 20-25 sider. Revisorforeningen har tatt saken opp saken med Skattedirektoratet.

Revisorforeningen gikk mot de foreslåtte endringene av skjemaene i juni 2017 og påpekte at det er viktig at innsendte tall («skjemaene») må kunne tas ut på en slik måte at de kan etterkontrolleres. Dette er viktig av flere årsaker som er beskrevet nærmere i vedlagte brev.

Vi er svært overrasket over at våre innspill ikke er hensyntatt. Endringen som nå er gjennomført, skaper merarbeid for de næringsdrivende, regnskapsførere og revisorer.

Det er viktig at «skjemaene» fortsatt kan tas ut og presenteres på en slik måte at de kan etterkontrolleres. Vi ber i brevet om at Skattedirektoratet umiddelbart åpner for en lesbar versjon av innsendt RF-1028, 1175 og 1167.