Utstedelse av salgsdokument ved bygge- og anleggsvirksomhet

Tidspunktet for når det skal utstedes salgsdokument ved bygge- og anleggsarbeid og verftsindustri foreslås endret.

Publisert:

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å endre bokføringsforskriften § 8- 1-2a. Bestemmelsen regulerer tidspunktet for når det skal utstedes salgsdokument ved bygge- og anleggsarbeid og verftsindustri.

Gjeldende hovedregel er at salgsdokument skal utstedes i samsvar med bygge- og anleggsarbeidets fremdrift. Endringsforslaget går ut på at det i perioden frem til arbeidet er fullført, bare inntrer faktureringsplikt dersom det mottas delbetalinger for utført arbeid eller materialer som er tilført kontraktsgjenstanden.

Forslaget gir rom for at partene kan innrette seg slik at det ikke inntrer merverdiavgiftsplikt ved omtvistede krav underveis i prosjektet. Forslaget gir ikke anledning til å utsette fakturering lenger enn til fullføringen.

Bakgrunnen for endringsforslaget er at gjeldende regelverk innebærer at entreprenører utsettes for en likviditetsulempe der oppdragsgiveren ikke betaler et fakturert krav som følge av uenighet om kravets grunnlag eller størrelse. Etter bokføringsforskriften § 8-1- 2a har entreprenøren plikt til å fakturere vederlagskravene i samsvar med arbeidets fremdrift – og dermed også innberette og innbetale merverdiavgift til staten – selv om oppdragsgiveren bestrider, og også nekter å betale, kravet.

Frist for å gi høringssvar er 3. august 2020.

Har du innspill til oss?

Hvis du har innspill til Revisorforeningen om denne saken, kan du registrere dette i spørretjenesten (medlemmer) eller kontakte:

Camilla

Brunfelt

Rådgiver merverdiavgift
920 47 598 cb@revisorforeningen.no