Uttaksmerverdiavgift på innleid arbeidskraft

Høyesterett har kommet til at det skal beregnes uttaksmerverdiavgift på innleid arbeidskraft ved oppføring av bygg i egen regi.

Publisert:

Et hotell ble pusset opp og gjort om til leiligheter som skulle selges. Arbeidet ble gjort i egen regi, ved hjelp av innleid arbeidskraft. Spørsmålet for Høyesterett var om det skal beregnes uttaksmerverdiavgift på kostnader til oppussing og ombygging ved innleid arbeidskraft.

Flertallet mente at ordlyden i mval § 3-26 taler for en slik plikt. De la vekt på at dersom innleid arbeidskraft skulle falle utenfor, vil det kunne gi et urettmessig konkurransefortrinn å organisere byggevirksomheten slik at arbeidet blir gjort av innleid arbeidskraft i steden for av egne ansatte. Staten vant dermed frem med sitt syn.

Du kan lese dommen i sin helhet i vedlegget.