Utvalg foreslår økt moms

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg la i dag frem sin innstilling til momsreform. Blant anbefalingene er å øke matmomsen til 25 prosent og avvikle nullsats for en rekke varer og tjenester som i dag nyter godt av dette.

Publisert:

Utvalget, som er ledet av tidligere Virke-sjef Vibeke Hammer Madsen, anbefaler at dagens reduserte momssatser og nullsatser avvikles i to trinn over en periode på maksimalt tre år.

Les mer om ekspertutvalgets mandat.

Det foreslås som første trinn å:

  • Avvikle den reduserte satsen for matvarer – øke fra 15 til 25 prosent
  • Innføre moms på 12 prosent på flere varer og tjenester med nullsats, blant annet:
    • Aviser, tidsskrifter og bøker
    • El-biler
    • Gravferdsstjenester

I trinn 2 (i løpet av maksimum 3 år) foreslås det å:

  • Øke lav sats fra 12 til 25 prosent
  • Redusere høy sats fra 25 til 23 prosent (her er det delt innstilling – flertallet ønsker 23 prosent mens mindretallet ønsker å beholde 25 prosent)

Det er beregnet at forslaget vil gi staten netto merinntekter på 25 milliarder kroner årlig.

Finansministeren er skeptisk

Finansministeren har gitt klart uttrykk for at hun er skeptisk til forslaget. I en pressemelding sier hun at regjeringen ikke har tatt stilling til noen av forslagene, men at den vil lytte til innspill.

- Jeg ønsker likevel å understreke at denne regjeringen er opptatt av å holde skatter og avgifter nede for folk flest og er opptatt av å støtte opp om de hensyn som ligger bak både lav og nullsatser i dag.

- Jeg ser derfor ikke for meg at regjerningen vil forslå å fjerne alle lav og nullmomssatser slik utvalget forslår, sier finansministeren.

Merverdiavgiften er statens viktigste skatt

I 2019 er det anslått at merverdiavgiften vil innbringe 310 milliarder kroner – drøyt 20 prosent av samlede skatter og avgifter.

Les mer om ekspertutvalgets innstilling.