Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Søknadsfristen endres til 1. desember.

Publisert:

Regjeringen vil endre søknadsfristen fra 1. mars til 1. desember. Neste søknadsfrist vil bli 1. desember 2021. Ordningen gjelder idrettslag og foreninger som har kostnader til merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.