Utvinning av kryptovaluta og MVA

Skattedirektoratet har utgitt en prinsipputtalelse om utvinning av kryptovaluta og merverdiavgift.

Publisert:

I uttalelsen konkluderes det med at utvinning av kryptovaluta må behandles som unntatt finansiell virksomhet etter mval. § 3-6.