Varsel når aksjonærregisteroppgaven ikke er levert

Revisor mottar ikke automatisk varsel om at et selskap ikke har levert aksjonærregisteroppgaven med mindre selskapet har lagt inn revisor under kontaktinformasjonen for virksomheten i Altinn.

Publisert: Skatt

Fristen for å levere aksjonærregisteroppgaven er 31. januar. Dersom aksjonærregisteroppgaven ikke blir levert innen fristen blir dette fra og med i år sanksjonert med tvangsmulkt etter skatteforvaltningsloven § 14-1. Tvangsmulkten for ikke levert aksjonærregisteroppgave og andre tredjepartsoppgaver er 2 rettsgebyr (kr. 2098) pr. dag.  Maksimal tvangsmulkt er 50 rettsgebyr, dvs. kr 52 450.

Varsel om tvangsmulkt

Før det kan ilegges tvangsmulkt må Skatteetaten sende et kombinert vedtak og varsel om at tvangsmulkt vil begynne å løpe dersom opplysningene ikke er gitt innen en viss frist. Fristen som gis i varselet skal være så lang at den ansvarlige har en reell mulighet til å oppfylle pliktene før tvangsmulkten begynner å løpe. Tvangsmulkt ilegges bare dersom oppgaven ikke leveres innen den nye fristen.

Varselet om tvangsmulkt sendes via Altinn. Selskapet får i tillegg varsel på e-post om at det har kommet en melding og oppfordring til å logge seg inn i Altinn for å se innholdet. Dette gjelder også for selskaper som ønsker å levere aksjonærregisteroppgave på papir.

Varselet blir sendt til den eller de e-postadressene som selskapet har registrert i kontaktinformasjonen på selskapets side i Altinn. Både selskapets organisasjonsnummer og navn vil fremgå av e-posten.

Kopi til revisor/regnskapsfører

Revisor og regnskapsfører mottar ikke automatisk kopi av varselet. For at selskapets revisor og/eller regnskapsfører skal motta kopi av varselet må selskapet registrere dette under kontaktinformasjon for virksomheten i Altinn.

Det er to muligheter for å registrere kontaktinformasjon i Altinn under fanen «Profiler, roller og rettigheter»: 

  1. Din kontaktinformasjon for virksomheten. Her vil det kun sendes varsel dersom man har rettigheter til å se tjenesten det varsles om. 
  2. Felles kontaktinformasjon for virksomheten. Her sendes varsel til alle som er oppgitt. Det betyr at man kan få varsel om en tjeneste man ikke har rettigheter til å se.

Hvis det er behov for nærmere veiledning, ta kontakt med Altinn brukservice.

Når sendes varsel

Skatteetaten tar sikte på å sende varsel kort tid etter at fristen for å levere aksjonærregisteroppgaven er utløpt, anslagsvis etter 2-3 dager. Dette gjelder også selskaper som har pleid å levere aksjonærregisteroppgaven på papir.

Fristen for når tvangsmulkt eventuelt vil begynne å løpe vil være romsligere, anslagsvis en drøy uke. Det heter i forarbeidene at fristen i varselet skal være så lang at den ansvarlige har en reell mulighet til å oppfylle pliktene før tvangsmulkten begynner å løpe. På den annen side må Skatteetaten ha tid for å kontrollere oppgavene og selskapene må ha tid til å korrigere eventuelle rapporteringsfeil før produksjonen av aksjeoppgaven og overføring til skattemeldingen.