Varsel til solidaransvarlige om ikke leverte regnskaper

De solidaransvarlige i virksomheter som ikke har sendt inn årsregnskapet for 2018 får melding i Altinn og varsel på e-post eller sms 6. august. Forsinkelsesgebyret startet å løpe fra 1. august og påløper inntil innsendingsplikten er oppfylt, men ikke lenger enn 26 uker, maksimum 59 800 kroner.

Publisert:

Totalt er det 12 970 regnskapspliktige virksomheter som fortsatt ikke har levert årsregnskapet. I fjor var tilsvarende antall 13 122. De som har regnskapet under behandling i Regnskapsregisteret er ikke medregnet.

E-postadressen varselet sendes til hentes fra den solidaransvarliges kontaktinformasjon i Altinn. De som bare har meldt mobilnummer som kontaktinformasjon mottar sms-varsel. Husk å oppdatere kontaktinformasjonen i Altinn ved endringer.

Virksomhetene og deres revisorer og regnskapsførere ble varslet 23. juli.

13. september legger Regnskapsregisteret en siste påminnelse i Altinn til virksomhetene, revisorene, regnskapsførerne og de med solidarisk ansvar i virksomhetene.