Varsel/vedtak om tvangsmulkt sendes ut 8. juni

Varsel/vedtak om tvangsmulkt blir sendt ut 8. juni. Leveres ikke skattemeldingen innen fristen som er satt i varselet/vedtaket (10-11 dager), begynner tvangsmulkten å løpe.

Publisert: Skatt

Altinn er nede helgen 16. - 19. juni. Altinn åpner igjen om morgenen den 19. juni. Tvangsmulkt vil derfor løpe ved levering den 20. juni eller senere.

Varsel/vedtak om tvangsmulkt skal ikke sendes skattepliktige som har fått innvilget utsettelse. 

Varsel/vedtak blir heller ikke sendt til skattepliktige som har levert før den 8. juni, selv om de har levert skattemeldingen etter fristen.  

Når det sendes varsel/vedtak om tvangsmulkt vil den skattepliktige også få melding på SMS og e-post om at vedkommende har fått et vedtak som krever oppfølging. Organisasjonene har bedt om at det i meldingen uttrykkelig fremgår at regnskapsfører/revisor ikke har fått kopi av meldingen slik at kunden oppfordres til å ta kontakt med denne. Vi regner med at dette er i orden før meldingene sendes ut.

Skattepliktige som har fått utsettelse

Skattepliktige som har fått utsettelse skal ikke motta varsel/vedtak før de eventuelt har brutt den utsatte fristen. For disse vil eventuell tvangsmulkt først løpe fra utløpet av fristen som blir satt i varselet/vedtaket de mottar i juli.