Vedlikeholdsordningen - kompensasjon for lovpålagt vedlikehold

Ordningen skal bidra til at sesongbedrifter som alpinanlegg og fornøyelsesparker har midler til å finansiere lovpålagt vedlikehold som skal sikre forsvarlig drift av anleggene og ivareta de besøkendes sikkerhet.

Publisert:

Det skal etableres en kompensasjonsordning for lovpålagt vedlikehold for virksomheter med driftstillatelse under lov om taubaner og lov om fornøyelsesinnretninger.

Vedlikeholdsordningen vil bli nært knyttet til den generelle kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall, men den dekker andre typer kostnader som påløper etter søknadsmåneden. Inntektene til sesongbedrifter kommer i løpet av en kort periode, men de skal brukes til å dekke kostnader gjennom hele året. 

Ordningen administreres av Innovasjon Norge.

Det ble bevilget 250 millioner kroner til ordningen i forbindelse med revidert budsjett i juni. Vedlikeholdsordningen er ikke satt i verk per 7. juli. 

Revisorbekreftelse

Det vil antakelig bli stilt krav om at rapporterte vedlikeholdskostnader skal bekreftes av revisor eller ev. av en autorisert regnskapsfører.