Verdens største selskaper sammen om felles bærekraftsrapportering

Under World Economic Forum i Davos lanserte 120 av verdens største selskaper et sett med felles indikatorer og opplysninger for bærekraftsrapportering. Selskapene ønsker å bidra til mer robust og troverdig informasjon i bærekraftsrapporteringen og sikre langsiktig verdiskaping.

Publisert:

Mot større samkjøring i selskapenes bærekraftsrapportering

World Economic Forums International Business Council (IBC) utgjøres av rundt 120 av verdens største multinasjonale selskaper. IBC har jobbet for å komme fram til et felles sett med indikatorer og opplysninger som skal inkluderes i selskapets rapportering for å belyse bærekraftsarbeidet til selskapet. Under WEFs møte i Davos lanserte IBC sin rapport, med forslag til hva selskapene skal rapportere på. Selskapene i IBC har forpliktet seg til å begynne å bruke rapporten som rettesnor for sin bærekraftsrapportering allerede fra 2021.

Rapporten adresserer problemene knyttet til bærekraftsrapportering. Det er for mange ulike standarder i bruk, det er for store forskjeller i hvordan det rapporteres og det er ingen krav til verifisering av informasjonen som rapporteres. Dette gjør at bærekraftsrapportering ikke blir troverdig som verktøy for investorer, interessenter og myndigheter.

Rapporten er ment å øke samkjøringen i bærekraftsrapportering, med blikk på en felles internasjonal regnskapsstandard. IBC ønsker at rapportering av bærekraftsinformasjon skal bli like standardisert som dagens rapportering av finansiell informasjon. Forslaget er ikke ment å være en ny standard, men en samkjøring av eksisterende rapporteringsstandarder. Forslagene til indikatorer og opplysninger er tatt fra eksisterende standarder.

IBC understreker at informasjonen som rapporteres bør verifiseres og attesteres for å sikre transparens og samkjøring blant selskapene.

Rapporten gir et oversiktlig forslag til indikatorer og opplysninger for rapportering

Rapporten gir forslag til fire hovedkategorier for bærekraftsrapportering. IBC mener at denne informasjonen nå er vesentlig for lønnsomheten til et selskap, og derfor bør rapporteres i den tradisjonelle årsrapporten. Videre bør arbeidet med bærekraft integreres i forretningsmodell og -strategi.

Selskapene oppfordres til å gjøre en balansert rapportering og inkludere både positive og negative bidrag, aktiviteter og investeringer.

Kategorier for rapportering og undertemaer:

 

Styring

 • Visjon
 • Styresammensetning
 • Interessentdialog
 • Etisk adferd
 • Risikohåndtering

Planeten

 • Klimaendringer
 • Naturtap
 • Ferskvannsbruk

Mennesker

 • Verdighet og likhet
 • Helse
 • Fremtidskompetanse

Velstand

 • Verdiskaping og sysselsetting
 • Innovasjon i produkter og tjenester
 • Lokalsamfunn

Rapporten er utarbeidet av EY, KPMG, PwC, Deloitte, Bank of America og WEF for IBC. Les rapporten Toward Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation.