Vil oppheve dekning av diett etter sats

For å oppnå forenklinger for næringslivet mener Revisorforeningen at adgangen til å dekke kostnader til kost, reise og overnatting etter sats må oppheves.

Publisert: Skatt Bokføring

Dekning etter sats bør erstattes med dekning etter regning.

Et unntak vil gjelde for reiseutgifter ved bruk av egen bil der dette ikke vil være praktisk.

Næringsdepartementets forenklingsprosjekt har invitert organisasjonene til å gi innspill til forenklinger i reiseregulativet. Store deler av næringslivet bruker satsene og reglene i Statens regulativ helt eller delvis ved utbetaling av godtgjørelser til bl.a. kost, overnatting og reise.

Statens reiseregulativ er omfattende og komplisert å sette seg inn i. Satsene i reiseregulativet er også i mange tilfeller satt for å gi godtgjørelse utover de faktiske kostnadene. Det kompliserer ytterligere at skattereglene på mange områder er strengere enn reiseregulativet. Det er stor sannsynlighet for at det ikke er riktig beløp som innberettes til beskatning.

I sitt innspill til Næringsdepartementet argumenterer Revisorforeningen for at tiden har løpt bort fra et system der godtgjørelse kan utbetales etter ulegitimerte satser. Det finnes i dag gode elektroniske løsninger for reiseregninger med mobilfotografering av bilag. Disse løsningene har ført til at dekning av faktiske utgifter etter regning er vesentlig enklere for både arbeidsgiver, arbeidstaker og skattemyndighetene enn å dekke utgifter etter sats og måtte følge de detaljerte kravene i statens reiseregulativ.