Vil skattlegge negative inngangsverdier som overføres til aksjesparekonto

Regjeringen vil endre overgangsregelen for aksjesparekonto slik at negative inngangsverdier på aksjer som overføres etter overgangsregelen, skal skattlegges i forbindelse med overføringen.

Publisert:

Regjeringen vil legge frem forslaget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 15. mai 2018. Under forutsetning av at endringen vedtas i Stortinget, vil den få virkning fra i dag 26. april 2018.

Etter overgangsregelen til aksjesparekonto kan personlige aksjonærer ut 2018 overføre aksjer, egenkapitalbevis og aksjefondsandeler til aksjesparekonto med kontinuitet. Det vil si at overføringen ikke beskattes.

Slik reglene er utformet kan aksjer med negativ inngangsverdi overføres til aksjesparekonto og realiseres uten beskatning. Salgssummen skattlegges når den tas ut av kontoen. Reglene gjør det dermed mulig å realisere aksjer med negativ inngangsverdi uten at den negative inngangsverdien skattlegges i forbindelse med realisasjonen, eller når midlene tas ut av kontoen. Regjeringen anser det som uheldig at overgangsreglene åpner for slike tilpasninger.