Vilkår for overføring av justeringsplikt

Skattedirektoratet har uttalt seg om vilkår for overføring av justeringsplikt.

Publisert:

Det er et vilkår for overføring av justeringsplikt at mottakeren er et registrert avgiftssubjekt på overdragelsestidspunktet eller blir et registrert avgiftssubjekt senest i samme termin som overdragelsen skjer.

Skattedirektoratet mener dette vilkåret skal tolkes bokstavelig. Det er ikke tilstrekkelig at søknad om registrering er sendt inn. Mottakers registrering må være brakt i orden innen oppgavefristen for den termin overdragelsen fant sted, for at overdrager skal kunne unnlate å justere​.

For det tilfellet at overtaker blir frivillig registrert tilbake i tid, vil overdrager kunne endre justeringen hvis mottakerselskapet blir mva registrert med virkning fra den terminen overdragelsen fant sted og vilkårene ellers er oppfylt.