Revisjonsplikt første år for nystiftet selskap med datterselskap

Publisert: FAQ nr: 482

Spørsmål:

X AS ble stiftet i januar 2021. Kapitalinnskudd var på 30 000 kroner.  I april kjøpte X AS alle aksjene i Ny Datter AS for 90 millioner, finansiert med kapitalforhøyelse fra eierne og banklån. Ny Datter AS har en årlig omsetning på ca. 80 millioner kroner og 40 fulltidsansatte. Må X AS velge revisor for 2021 som følge av kjøpet av Ny Datter AS?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.