Faglig veiledning

Søk på deler av et ord ved å benytte * foran eller bak søkeordet. Søk på en frase ved å benytte "anførselstegn" foran og bak frasen. Du kan avgrense resultatet ved å velge emne til høyre. 

Søk i:

Ditt søk etter resulterte i 93 treff

Sorter etter: Dato | Relevans
 • Fisjon når aksjekapital i overdragende er kun kr 30 000

  Ved kapitalnedsettelsen som skjer ved fisjonen vil aksjekapitalen komme under minimumskravet på kr 30 000, jf. aksjeloven § 3-1 (1). Vi kan løse dette ved å gjennomføre en kapitalforhøyelse i overdragende i forkant av fisjonen. Kan vi alternativt vedta en kapitalforhøyelse som et eget punkt etter...

  Foretaksrett 06.07.2016

 • Aksjeloven § 3-8: Avtale med person som eier aksjeeier

  AS A og AS B eier AS X med 50 % hver. AS A er heleid av personen Y. AS X kjøper en eiendom av personen Y. Må det utarbeides redegjørelse etter aksjeloven § 3-8 i AS X?

  Foretaksrett 06.07.2016

 • Transaksjon mellom selskapet og aksjeeier - aksjeloven § 3-8

  A og B eier AS X med 50 [%] hver. A eier i tillegg AS Y 100 %. AS X selger en eiendom til AS Y. Rammes avtalen av aksjeloven § 3-8 for noen av selskapene?

  Foretaksrett 06.07.2016

 • Rettigheter og forpliktelser før registrering i Foretaksregisteret

  Et aksjeselskap er stiftet, men ennå ikke registrert, jf. aksjeloven § 2-20. Stifterne har etter stiftelsen kjøpt en maskin i selskapets navn. De har også finansiert kjøpet. Dette var planlagt før stiftelsen og avtalen fremgår av stiftelsesdokumentet, jf. § 2-4 (1) nr 3. Samme sted fremgår det og...

  Foretaksrett 06.07.2016

 • Fisjonsfusjon − hvem som skal ha vederlag

  MOR AS eier D1. Deler av D1 skal fisjoneres ut til D2 som også er eid av MOR AS. Kan vederlaget utstedes til eieren av MOR AS?

  Foretaksrett 01.07.2016

 • Fritak for dokumentavgift ved omdanning med skattemessig kontinuitet

  Kan et «tomt» ansvarlig selskap som kun er hjemmelshaver til en tidligere solgt eiendom, foreta en skattefri omdanning til aksjeselskap uten at dette utløser plikt til å betale dokumentavgift? Planen er å fusjonere det omdannede hjemmelsselskapet med aksjeselskapet som eier eiendommen.

  Avgift Foretaksrett Skatt 01.07.2016

 • Trekantfusjon/konsernfusjon med økning av pålydende

  Sissel eier alle aksjene i eiendomsselskapet AS A. Hun ønsker å komme inn i en holdingmodell. Hun vurderer gjennomføring etter to alternative måter: fisjon av AS A ut til et «hjelpeselskap» AS X, opprettet og eid av henne og som umiddelbart fusjoneres med det nyopprettede AS Datter, eid av AS A. ...

  Foretaksrett Regnskap Skatt 01.07.2016

 • Kapitalnedsettelse før ordinær generalforsamling

  Spørsmål 1: Kan man bruke balansen 31.12.20X0 for å vurdere om det er dekning for bunden egenkapital ved beslutning om kapitalnedsettelse i starten av 20X2? Eller må man vente til regnskapet for 20X1 er vedtatt av generalforsamlingen? Spørsmål 2: Kan man alternativt bygge på en mellombalanse?...

  Foretaksrett 06.06.2016

 • Avvikling av selskap med gjeld

  Virksomheten i et aksjeselskap har opphørt og selskapet har ingen eiendeler. Eierne ønsker å avvikle selskapet. Selskapet har en leverandørgjeld på kr 30 000. Selskapet gjør ikke opp denne gjelden, men generalforsamlingen treffer likevel beslutning om oppløsning. Beslutningen meldes Foretaksregis...

  Foretaksrett 03.06.2016

 • Avregning av lån ved kapitalnedsettelse

  Ved beregningen av utbytterammen skal det blant annet gjøres fradrag for kreditt til aksjeeier, jf. aksjeloven § 8-1 (2) første punktum. I den grad kreditten avvikles ved en avregning i utbyttet, skal det likevel ikke gjøres fradrag, jf. § 8-1 (2) annet punktum. Kan det tilsvarende avtales...

  Foretaksrett 01.06.2016