Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Offentlig sektor

  • Ny forvaltningslov

    Et lovutvalg har utredet en ny forvaltningslov. Utvalget foreslår blant annet nye regler om automatisert saksbehandling og digital kontakt med offentlige organer.

    18.09.2019

  • Kommuneloven med nye forskrifter

    Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt flere forskrifter til den nye kommuneloven som trer i kraft 1. januar 2020.

    30.06.2019