Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Offentlig sektor

 • Utsettelse av regnskapsfrister i kommunal sektor

  Revisorforeningen støtter utsettelse av fristene i kommuneloven for å avgi revisjonsberetning fra 15. april til 15. juni og for å vedta årsregnskapet fra 30. juni til 15. september.

  30.03.2020

 • Ny forvaltningslov

  Et lovutvalg har utredet en ny forvaltningslov. Utvalget foreslår blant annet nye regler om automatisert saksbehandling og digital kontakt med offentlige organer.

  18.09.2019

 • Kommuneloven med nye forskrifter

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt flere forskrifter til den nye kommuneloven som trer i kraft 1. januar 2020.

  30.06.2019