Hva skjer?

Revisoryrkets attraktivitet, bærekraft i økonomiutdanningen, Nordisk Revisorforbund – direktørmøte, ny standardsetter for bærekraft, Digitaliseringsakademiet – siste mulighet i år.

Publisert:
Hva-skjer-2018.jpg

Revisoryrkets attraktivitet

Revisorforeningen samarbeider med flere revisjonsfirmaer om en kampanje hvor formålet er å fremme revisoryrkets status, samt få flere til å velge revisorutdanning og en karriere innen revisjon. Hovedmålgruppen vil være studenter ved høyskoler og universiteter. Det ble denne uken avholdt et møte i prosjektgruppen. 

Prosjektet er nå i en fase hvor det gjennomføres spørreundersøkelser mot studenter som har fått jobb i revisjonsfirmaene, men som skal starte neste år, og medarbeidere i firmaene med 1-2 års jobberfaring. I tillegg vil det bli gjennomført systematiske analyser av sluttintervjuer i firmaene. 

Etter at kartleggingsfasen er gjennomført, vil det i samarbeid et eksternt byrå utformes og gjennomføres en ekstern kampanje.

Bærekraft i økonomiutdanningen

Seniorrådgiver Harald Brandsås har deltatt i et møte i Bærekraftkomiteen i Universitets- og høgskolerådets fagstrategiske enhet for økonomiske og administrative fag. Komiteen arbeider med et forslag til hvordan bærekraft bedre kan integreres i økonomiutdanningen på bachelor- og masternivå. 

Bærekraft har det siste året blitt integrert i noen fag på de økonomisk-administrative studieretningene, men det arbeides nå med et forslag til hvordan dette kan inkluderes og integreres i enda større utstrekning.

Nordisk Revisorforbund (NRF) - direktørmøte

Adm. direktør Per Hanstad hadde denne uken møte med direktørene i de andre nordiske revisorforeningene. Viktige temaer på agendaen var Korona-pandemien og hvordan den påvirker profesjonen i de nordiske landene og strategiske prioriteringer i det nordiske samarbeidet for neste år. 

I denne forbindelse ble også forslag til prioriteringer i profesjonen på europeisk og globalt nivå diskutert. Det vil fremover fortsatt være fokus på utfordringene knyttet til revisjon av små og mellomstore selskaper og fremtidens selskapsrapportering med spesiell vekt på bærekraftrapportering og rapportering av ikke finansiell informasjon. I tillegg er det internasjonalt et stadig økende fokus på revisors rolle i forhold til misligheter/økonomisk kriminalitet og fortsatt drift problematikken.

Ny standardsetter for bærekraftrapportering

Forslaget fra IFRS Foundation denne uken om å etablere et søsterorgan til IASB (International Accounting Standards Board) som skal ta ansvaret for å utarbeide standarder for rapportering av bærekraft, ble svært godt mottatt både i Europa og i resten av verden. Det er også i samsvar med et forslag Accountancy Europe utarbeidet i desember 2019. 

Det er også interessant å legge merke til at flere av organisasjonene som i dag utarbeider standarder for bærekraft, har gitt uttrykk for en positiv holdning til forslaget fra IFRS Foundation.

Digitaliseringsakademiet – siste mulighet

Aldri har det vært viktigere å ha oversikt og evne til å håndtere digitaliseringsutfordringene – i egen virksomhet og hos klientene. Her gjelder det å henge med for utviklingen går veldig fort. 

I november drar vi i gang siste det Digitaliseringsakademiet, også denne gangen heldigitalt i Zoom. Totalt fem dager, hver med to til tre timers sekvenser.

Nytt og forbedret opplegg, med blant annet to dager praktisk gjennomgang av hvordan revidere en digital virksomhet.

Digitaliseringsakademiet 2020 smalt banner.jpg