Opplegg for kvalitetskontrollen 2018

Detaljert opplegg for gjennomføring av kvalitetskontrollen i 2018 er klart.

Publisert:

Kontrollopplegget omfatter

  • Revisjon i privat sektor
  • Revisjon i offentlig sektor 
  • Regnskapsføring

Kontrollopplegget er tilgjengelig i PDF-format med unntak av skjemaene som er i Excel-/Word-format (Zip-fil).

Opplegget for kvalitetskontrollen 2018