Lokalt revisjonsselskap ansatte bærekraftsrådgiver

Det er ikke bare store revisjonsselskaper som satser på bærekraft. Fram Revisjon AS på Elverum, som er et mellomstort revisjonsselskap med 20 ansatte, har nå ansatt bærekraftsrådgiver.

Publisert:
Erlend - resized.jpg
- Det å ha et bevisst forhold til hvordan virksomheten din påvirker omgivelsene, blir bare viktigere og viktigere. Dette handler både om å ta samfunnsansvar og sikre virksomheten for fremtiden, sier daglig leder i Fram Revisjon AS, Erlend Øverby Sund.

Fram revisjon utlyste nylig stilling som bærekraftsrådgiver, og fikk rundt 20 søkere. 27 år gamle Jo Håvard Gjerdrum, med masterutdanning fra NMBU på Ås, trakk det lengste strået. Han starter i stillingen i august.

Fram Revisjon ansatte bærekraftsrådgiver - faksimile Østlendingen.png
Fram Revisjons ansettelse av bærekraftsrådgiver blir lagt merke til. Her faksimile fra regionavisen Østlendingen, som gir den bred omtale.

Økende behov for bærekraftstjenester

- Vi har mange kunder vi tror dette er interessant for. Det er fortsatt prematurt for mange, men vi har solgt inn to avtaler allerede, sier daglig leder i Fram revisjon, Erlend Øverby Sund.

- Kundene våre er nysgjerrige, vil jeg si. Det er et fagfelt hvor selskapene har lite kompetanse, og hvor behovet for veiledning og bistand er stort. Og så er det en del av våre kunder som eksempelvis leverer til kommuner, som allerede har fått spørsmål om dette, og som lurer på hvordan de skal forholde seg, sier Sund.

Angår også små og mellomstore virksomheter

Allerede fra 2024 må mange store selskaper forholde seg til strengere rapporteringskrav.

- Selv om små virksomheter ikke direkte berøres av kravet, blir de likevel påvirket indirekte. Eksempelvis om de leverer varer og tjenester til rapporteringspliktige, eller om de søker såkalte grønne lån i banken, sier Sund.

- Finansiering blir dyrere for dem som ikke tar dette på alvor. På noen sikt kan det bli vanskelig å i det hele tatt få ekstern finansiering og oppdrag. Dette handler derfor både om å ta samfunnsansvar og sikre virksomheten for fremtiden, sier Sund.

- Og det er her vi revisorer kan bidra. Med å veilede, bistå og bekrefte informasjon som skal inn i virksomhetens bærekraftsrapport, avslutter Sund.

Revisorforeningen_ansattportretter_Bow-19-Kjersti.jpg
- Det er veldig bra at også små og mellomstore revisjonsvirksomheter tar en offensiv rolle innen bærekraft, sier Kjersti Okstad Kirkeby, som er direktør for selskapsrapportering og bærekraft i Revisorforeningen.

Eksempel til etterfølgelse

- Det er veldig bra at også små og mellomstore revisjonsvirksomheter tar en offensiv rolle innen bærekraft. At de ser behovene og ikke minst mulighetene, sier direktør for selskapsrapportering og bærekraft i Revisorforeningen, Kjersti Okstad Kirkeby.

- Det er ressurskrevende for en mindre revisjonsvirksomhet å dedikere en egen stillingsressurs kun til dette området, og ikke alle kan det. Det er likevel veldig viktig at alle gjør noe for å bygge kompetanse på feltet. Selv om ikke alle ser det like klart; - Finansiell rapportering og bærekraftsrapportering henger sammen, og revisor har en helt opplagt og avgjørende rolle, sier Kirkeby.

- Fram Revisjon har en plan og et mål for sin satsning. Det applauderer vi. De er et eksempel til etterfølgelse for andre små og mellomstore revisjonsselskaper over hele landet, sier Kirkeby.