Norske bedrifter godt fornøyd med sin revisor

En undersøkelse gjennomført av EPSI Rating viser at kundetilfredsheten med revisjonsselskapene i Norge holder seg høy. Årets score er «all-time high».

Publisert:
EPSI logo (2).JPG

Også i år er det de små og mellomstore revisjonsselskapene som samlet sett får den beste tilbakemeldingen fra kundene. De store revisjonsselskapene får også gode resultater, men ligger signifikant lavere. Blant de store revisjonsselskapene er det Deloitte som gjør det best. 

Gjennomsnittlig score for norske revisjonsselskaper er 77 indekspoeng. Blant revisjonsselskaper utenom «Big 4» og BDO oppnås en snittscore på 80. Dette er svært gode tall - 75 indekspoeng og over tilsier en sterk relasjon mellom kunde og leverandør. Les mer om den norske undersøkelsen.

En tilsvarende måling er gjennomført i Sverige viser et fall i kundetilfredshet. Der får bransjen en snittscore på 72,2 mot 74,8 året før. 

EPSIrating 2018 - Norge vs Sverige.jpg

Om studien

Undersøkelsen er gjort av Norstat i perioden april - mai 2018 og er basert på 700 intervjuer med bedrifter med én eller flere ansatte.