Nytt styre i Revisorforeningen

Henrik Woxholt fra Deloitte er valgt som ny styreleder i Revisorforeningen. Johan Lid Nordby fra EY er valgt til ny nestleder.

Publisert:
Woxholt_Kvalevåg_Nordby.jpg
Revisorforeningens nye styreleder Henrik Woxholt fra Deloitte, adm. direktør Karen Kvalevåg og styrets nestleder, Johan Lid Nordby fra EY.

Revisorforeningen avholdt generalforsamling 2. juni. Dagsorden og sakspapirer er lagt ut på medlemssidene

Styrets sammensetning

Det er vedtatt endring i vedtektene som innebærer at styret i foreningen utvides fra ti til tretten medlemmer. Tre av medlemmene skal være yngre revisorer som ikke kan være eldre enn 35 når de velges. Som følge av utvidelsen, skal det ikke lenger velges varamedlemmer til styret. 

Som styremedlemmer er følgende valgt:

  • Anders Nereng, RSM Norge, Oslo (ny)
  • Eli Moe-Helgesen, PwC, Oslo (ny)
  • Martin Aasen, BDO, Oslo (gjenvalg)
  • Torunn Berg, Enter Revisjon Hålogaland, Harstad (ny)
  • Anne Grethe Ruud Wirum, SLM Revisjon, Lillestrøm (gjenvalg)
  • Roland Fredriksen, KPMG, Oslo (ny)
  • Monica Anette Anthonisen, Collegium Revisjon, Bergen (gjenvalg)
  • Lene Hjelmesæth, Revisorkollegiet, Drammen (ny)
  • Lasse Andersen, BDO, Oslo (ny)
  • Siv Karin Randeberg, Partner Revisjon, Stavanger (ny)

I styret sitter også Anette Oftedal fra Erga Revisjon, Stavanger, som er valgt til 2023.

Styreleder og nestleder er valgt for en periode på ett år. Styremedlemmene er valgt for to år.