Opptak fra Forenklingskonferansen 2021

Hovedtema på årets forenklingskonferanse var «Smart» regulering, bedre lovprosesser, brukerinvolvering og evaluering, og forenkling gjennom bedre digitale tjenester i kommunene.

Publisert:
Bjarne Håkon Hanssen og Karen.JPG
Revisorforeningens adm. direktør Karen Kvalevåg ledet årets Forenklingskonferanse. Her i samtale med Bjarne Håkon Hanssen, partner i Kruse Larsen og tidligere statsråd med ansvar for flere tunge departementer.

Årets forenklingskonferanse var heldigital og ble fulgt av 160 deltakere. Den ble ledet av adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

Se opptak av konferansen her


Konferanseprogrammet:

  • «Smart regulering» - Hvordan kan vi bedre ivareta næringslivets og allmenhetens interesser i lovprosesser?
    Innledere: Jon Christian F. Nordrum og Bjarne Håkon Hanssen
  • 356 kommuner – hver sin løsning: - Hvordan sikre gode digitale kommunale tjenester for næringsliv og innbyggere i hele landet?
    Innleder: Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
  • Status for Regelrådet
    Innleder: Sandra Riise
Forenklingkonferansen_2021-1280x800_deltakere.jpg