Prisutdelinger på Fagdagene

På årets Fagdager ble det delt ut tre priser: For beste forelesning på DnR-konferansen 2018, beste forelesning på Fagdagene 2017 og Artikkelprisen 2018.

Publisert:
Stillbilde - prisoverrekkelsen.JPG
Lars Angermo og Stian Bringsjord i Sant Revisjon gikk helt til topps på DnR-konferansen med sitt kurs Grunnopplæring - Revisjonsprosessen fra A til Å.

Beste forelesning på DnR-konferansen 2018

Statsautorisert revisor Lars Angermo og Stian Bringsjord fra Sant Revisjon er tildelt prisen for beste forelesning på DnR-konferansen 2018. De får prisen for foredraget Grunnopplæring Revisjonsprosessen fra A til Å.

Beste forelesning på Fagdagene 2017

Tandrevold III.JPG
Advokatene Terje Granvang og Eivind Tandrevold fra Advokatfirmaet Arntzen de Besche ble beste forelesere på Fagdagene 2017. Her Eivind Tandrevold som tok imot prisen på vegne av Granvang og seg selv.

Advokatene Terje Granvang og Eivind Tandrevold fra Advokatfirmaet Arntzen de Besche er tildelt prisen for beste forelesning på Fagdagene 2017. Prisen fikk de for foredraget Nytt om revisors erstatningsansvar - praktiske råd.

Vurderingene av beste forelesere er basert på evalueringer fra kursdeltakerne.

Artikkelprisen 2018

Årets artikkelpris i Revisjon og Regnskap er tildelt doktorgradsstipendiat Kyrre Kjellevold for sin faste spalte om forskning og revisjon.

Pris Kyrre IV.JPG
Kyrre Kjellevold som er doktorgradsstipendiat ved NHH fikk årets artikkelpris for sin spalte i Revisjon og Regnskap om forskning og revisjon.

Juryen, som har bestått av Elisabet Ekberg (KPMG), Kirsten L. Jacobsen (Deloitte) og Aasmund Eilifsen (NHH), gir følgende begrunnelse for tildelingen:

"Årets artikkelpris går til Kyrre Kjellevold for spalten "Forskning og revisjon". Priskomiteen legger vekt på at innholdet er interessant, kanskje ikke alltid veldig overraskende, men alltid nyttig og godt formulert. Det er et kunststykke å gjøre forskningsresultater lett tilgjengelige – også for dem som mangler forskningsbakgrunn. Hvert innlegg er overkommelig i omfang, samtidig som spalten har vært fast innslag og er med i alle utgaver, kun med unntak for nr 5. Spalten representerer en nyvinning i R&R og dermed et friskt pust.

Et moment i priskomiteens begrunnelse er at forskning har mange likehetstrekk med revisjon. Forskning handler også om å fremskaffe ‘tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis’ om viktige og uavklarte problemstillinger knyttet til hvordan revisjon gjennomføres, organiseres og reguleres.  Som i revisjon, er god kommunikasjon av resultatene også viktig i forskning.  Kjellevolds spalte bidrar med god og forståelig kommunikasjon av innsikt fra revisjonsforskning.

Til slutt vil priskomiteen fremheve at det er en vanskelig oppgave å velge ut prisvinneren. Artiklene i R&R er gjennomgående av svært høy kvalitet. Det er mange innsiktsfulle og nyttige artikler, og vi kunne uten problem godt ha valgt mange prisvinnere i år, på samme måte som tidligere år."