Skattedirektoratet har forståelse for Altinn-kritikk

Skattedirektoratet uttrykker langt på vei støtte til Revisorforeningens kritikk av den ukoordinerte informasjonsflommen gjennom Altinn.

Publisert: Medlemsinformasjon

Det er behov for gjøre noe med dette, sa kommunikasjonsdirektør Mariken Holter i Skattedirektoratet under utdelingen av årets klarspråkpris, som gikk til Skatteetaten. 

– Man må spørre seg om det ikke er behov for at noen ser på helheten av henvendelser fra staten til inbyggerne, sa Holter.

Det skriver tidskriftet Stat & Styring.

Stor økning i e-meldinger gjennom Altinn

Det har vært en økning i antall e-meldinger fra det offentlige gjennom Altinn på 75 prosent det siste året. Revisorforeningen har uttrykt bekymring for at informasjonsmengden kan føre til at brukerne slutter å lese meldingene de får.

I dag er det 43 institusjoner i tillegg til et stort antall kommuner som kan sende meldinger via Altinn. I fjor var det over 11 millioner meldinger til bedriftene, og Skattetaten står for den største delen av denne mengden.