Tilliten til de politiske institusjonene faller kraftig

Samtidig øker tilliten til til arbeidslivets organisasjoner, ideelle organisasjoner og media. Det viser Arendalsukas nasjonale tillitsbarometer, som ble publisert i dag.

Publisert:

Arendalsukas tillitsbarometer gjennomføres i år for femte gang.

Årets undersøkelse viser et kraftig fall i tillit til de politiske institusjonene. Tilliten til Stortinget faller med hele 8 prosentpoeng. Også tilliten til Regjeringen, partiene og kommunestyrene faller markert.

Stortingspresident Masud Gharahkhani, som deltok i debatten, understreket at denne utviklingen er et varsku som vi alle må ta på alvor. - Det er en påminnelse om at tillit ikke kan tas for gitt, men at den må fortjenes, sa han blant annet. Sakene om pendlerboliger og reiseregningsjuks på Stortinget ble trukket frem blant årsaker til fallende politikertillit.

Som en kontrast til fallet i tillit til det politiske miljøet, viser undersøkelsen at arbeidslivets organisasjoner både på arbeidstaker og arbeidsgiversiden nyter en svært høy tillit. Også tilliten til tradisjonelle medier øker. Det gjør også, kanskje ikke fullt så overraskende, tilliten til de ideelle organisasjonene.

Tillit til institusjonene - hele landet (2).png

 

Tillitsfallet mer markert i distriktene

Mistillit til de politske institusjonene er mer markant i distriktene enn i byene. 

Flere i panelet mente årsakene til dette er at mange utenfor byene føler avstand til makten, at de er nedprioritert. Dette er likevel ingen ny utfordring, forskjellene mellom by og land har vært der alle de fem årene målingene er foretatt.

Tillit til institusjonene - etter geografi.png

 

Økt tillit blant de yngste - fallende blant de eldste  

De yngste i alderen 18-29 år gir uttrykk for vesentlig høyere tillit til politikere generelt enn de som er eldre. Dette er en helt ny utvikling. Tidligere har denne aldersgruppen ligget på samme tillitsnivå som foreldre- og besteforeldregenerasjonene.

Tillit til instusjonene - yngre vs eldre.png

Opptak fra presentasjonene av tillitsbarometeret på Arendalsuka

Opptak av presentasjonen og debatten finner du på Arendalsukas Youtube-kanal

Her finner du også opptak fra andre debatter på Arendalsuka.