Akademiet for bærekraftsrapportering - kull 1

For selskaper med rapporteringsplikt, revisor og direkte og indirekte omfattede foretak

Dato:

28.11.2022 kl. 09:00 - 16:00

Sted:

Thon Conference Vika Atrium, Oslo

Påmeldingsfrist:

16.09.2022

Priser

Pris:

Medlem: kr 33 500

Andre: kr 34 500

ReKomp: kr 31 050

Påmelding lukket

EU har vedtatt en omfattende lovgivning (EU-CSRD) og et stort sett med standarder for rapportering av bærekraft - EFRAGs ESRS. Rapporteringsstandardene stiller omfattende informasjonskrav til norske virksomheter rundt opplysninger om bærekraft (ESG). Anslagsvis 1000 norske selskaper vil være direkte omfattet av Bærekraftsdirektivet som er en betydelig utvidelse av omfanget fra gjeldende lovgivning.

Forelesere fra:

BDO, Deloitte, EY, KPMG og PWC. 

Mål med akademiet:

Omfanget av standarder er stort. Akademiet for bærekraftsrapportering er derfor tilpasset til behovene for de ulike målgruppene. Vi vil også skape en møteplass for interessentene til rapportering av bærekraft og brukerne av informasjonen

Revisorforeningen har i samarbeid med BDO, Deloitte, EY, KPMG og PwC laget et utdanningsopplegg som skal dekke behovene til de rapporterende selskapene, brukerne og revisorene.

Målgruppe:

Selskaper som omfattes av de nye rapporteringskravene.

Kursinnhold:

Innføring i lovgivning (EU-CSRD) med tilhørende standarder for rapportering av bærekraft (EFRAGS ESRS).  

Kursform:

Fysisk kurs i Vika Atrium (Oslo). Kurset baseres på de enkelte ESRS og vil foregå over tre ganger to dager fra september til november. Merk at alle sekvensene er obligatoriske. 

.....

Det tas forbehold om mindre endringer i programmet.

Les mer

Se programmet

Onsdag 21. september

Torsdag 22. september

Mandag 10. oktober

Tirsdag 11. oktober

Tirsdag 15. november

Onsdag 16. november

Mandag 28. november