Akademiet for bærekraftsrapportering - kull 2 - Dag 1 - 6

For selskaper som skal rapportere, brukere av rapporteringen og revisorer

Dato og tidspunkt:

13.06.2023 kl. 09:00 - 16:00

Sted:

Oslo Kongressenter

Påmeldingsfrist:

31.03.2023

timer

Etterutdanning revisor:

  • -

Etterutdanning regnskapsfører:

  • -

Priser

Pris:

Medlem: kr 34 000

Andre: kr 35 000

ReKomp: kr 31 550

Påmelding lukket

I løpet av de neste årene vil mer enn 1700 norske foretak få nye og omfattende krav til bærekraftsrapportering gjennom et nytt direktiv fra EU. En rekke andre foretak vil indirekte bli påvirket av kravene. En vellykket implementering og løpende rapportering krever innsikt i nye krav og ikke minst, hvordan kravene best kan løses. Har du ansvar for finansiell rapportering, virksomhetsstyring, økonomi eller lignende, kan dette være kurset for deg. I løpet av kursdagene 17. april til 19. juni får du oversikt over de nye kravene.

Akademiet kull 1 ble fullført høsten 2022 og har fått svært gode tilbakemeldinger. Deltakerne oppgir at forventningene ble innfridd, og at det faglige utbyttet var høyt.

EU har vedtatt lovgivning for bærekraftsrapportering CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) som innfører pliktige standarder for rapporteringen ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Rapporteringsstandardene stiller omfattende informasjonskrav til selskapene som må gi både kvantitative og kvalitative opplysninger om bærekraft.

Over de neste årene vil kravene gjelde for over 1 700 norske selskaper. I tillegg vil selskaper som ikke direkte er omfattet, også måtte forholde seg til standardene. Det kan enten være som følge av at virksomheten selskapene driver inngår i en verdikjede som trenger informasjonen, eller at selskapene må oppgi bærekraftsinformasjon for å få finansiering.

Kursdager kull 2

17.–18. april – gjennomført 14 timer
23.−24. mai
13.−14. juni
19. juni (valgfri, tilpasset revisorer), Thon Conference Vika Atrium, Oslo

Kl. 9.00−16.00 alle dagene.

Forelesere fra

BDO, Deloitte, EY, KPMG og PWC. Gjesteforelesere fra norsk forenings- og næringsliv.

Mål med akademiet

Omfanget av nye standarder er stort. Akademiet for bærekraftsrapportering er laget for å dekke behovene for mange ulike målgrupper. Akademiet går konkret inn i de enkelte standardene, rapporteringskravene og datapunktene som kommer fra EU gjennom bærekraftsdirektivet. Målet er også at akademiet skal bli en relevant møteplass for alle med interesse for rapportering av bærekraft, og for brukerne av informasjonen. Gjennom eksempler fra ledende norsk bærekraftsrapportering ønsker vi i tillegg å legge til rette for å utveksle praktisk erfaringer. 

Revisorforeningen har i samarbeid med BDO, Deloitte, EY, KPMG og PwC laget et utdanningsopplegg som skal dekke behovene til de rapporterende selskapene, brukerne og revisorene.

Målgruppe

Selskaper som omfattes av de nye rapporteringskravene, selskaper som frivillig ønsker å rapportere i tråd med standardene, brukere av rapporteringen, revisorer.

Program dag 1−6

Innføring i lovgivning (EU-CSRD) med tilhørende standarder for rapportering av bærekraft (ESRS). 

De europeiske rapporteringsstandardene for bærekraft består nå av 12 forskjellige standarder. Standardene er inndelt i standarder knyttet til miljøfaktorer, fire standarder knyttet til sosiale forhold og én standard for eierstyring. I tillegg kommer overordnede standarder. Standardene omfatter 84 særskilte rapporteringskrav og 1144 kvalitative datapunkter. 

Akademiet vil tilby konkret opplæring i alle standardene, og vil ta for seg relevant og tilknyttet lovgivning fra Norge og EU med fokus på taksonomien, due diligence-direktivet (CSDDD) og åpenhetsloven.

Program dag 7 (valgfri)

Tilpasset revisorer, se: Akademiet for bærekraftsrapportering - kull 2 - Valgfri dag 7

Kursform

Fysisk kurs i Oslo Kongressenter (Oslo). Kurset vil foregå over tre ganger to dager fra 17. april til 14. juni, dvs. seks ordinære kursdager. Kursdag syv er tilpasset revisorer og er derfor valgfri å delta på. Kursdag syv er inkludert i kursprisen. Det tas forbehold om mindre endringer i programmet.

Les mer