Arbeidskraft på tvers av landegrenser

Kurset skal gi deg en praktisk innføring i de problemstillingene du må ha kjennskap til når utenlandske arbeidstakere tar arbeidsopphold i Norge, og nordmenn i utlandet. Mange oppfatter at reglene og arbeidsgiverpliktene på dette området er uoversiktlige og vanskelig tilgjengelig. Vi har fått bekreftet fra alle kursstedene at nødvendige smitteverntiltak vil bli ivaretatt.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Priser

Pris medlem kr 3 800

Pris andre kr 4 500

Oppdateringsprogrammet kr 3 100

Påmelding

 • 07.09.2020 Frich`s Hotel & Spiseri Brumunddal AS - WOOD Hotel Fullt - kontakt kurs@revisorforeningen.no
 • 14.09.2020 Dyreparken Hotel, Kristiansand Fullt - kontakt kurs@revisorforeningen.no
 • 16.09.2020 Scandic Park Sandefjord Fullt - kontakt kurs@revisorforeningen.no
 • 17.09.2020 Quality Hotel, Sarpsborg Fullt - kontakt kurs@revisorforeningen.no

Mål med kurset

Målet for kurset er å gjøre temaet oversiktlig slik at du kan praktisere som rådgiver overfor kunder eller håndtere disse spørsmålene i egen bedrift. Sjekklister gir sikkerhet for at de fleste forhold er ivaretatt, enten det er utlendinger som skal arbeide i Norge, eller nordmenn som skal jobbe i utlandet.

Målgruppe

Revisorer og revisormedarbeidere, økonomi-/lønns- og regnskapsmedarbeidere og regnskapsførere.

Kursinnhold

Gjennomgåelse av de plikter norske og utenlandske arbeidsgivere har overfor norske myndigheter i forbindelse med utlendingers arbeid i Norge, og når arbeidstakere har arbeidsopphold i utlandet. Vi ser eksempler på norske arbeidsgiveres plikter overfor utenlandske myndigheter.

Følgende temaer vil bli gjennomgått:

Utenlandske arbeidstakere i Norge

 • Formelle tillatelser og søknader
  • Skattekort, arbeids- og oppholdstillatelser
  • HMS-kort
 • Særskilt rapporteringsplikt for næringsdrivende og arbeidstakere
 • Skatteplikt for utenlandske arbeidstakere i Norge og konsekvenser av dette
  • Skatteplikt som bosatt
  • Begrenset skatteplikt
  • Kildeskatt i praksis utenlandske arbeidstakere
  • Arbeidsinnleie, solidaransvar arbeidsgiverplikter
  • Grensedragningen mellom entreprise, arbeidsinnleie og arbeidsformidling
 • Fast driftssted
 • Skatteavtaler
 • Forskuddstrekk
 • Lønnsrapporteringplikt
 • Arbeidsgiveravgift
  • Hovedregel
  • Pliktig medlemskap i norsk folketrygd
  • Unntak (EØS-avtalen og andre trygdeavtaler)
  • Arbeidsgiveravgift til utlandet
 • Solidaransvar for lønn
  • Allmenngjøring av tariffavtaler
  • Ved arbeidsinnleie

Arbeid i utlandet

 • Arbeidstakere bosatt i Norge som arbeider i utlandet
  • Skatteplikt til utlandet
  • Skattenedsettelse etter ett-årsregelen
  • Pliktig medlemskap i norsk folketrygd
  • Kjøp av forsikringsordninger som dekker bortfall av norske rettigheter
  • Dekning av pendlerkostnader
 • Arbeidstakere bosatt i utlandet som arbeider i utlandet for norsk arbeidsgiver

Harald Breivik ble kåret til beste foreleser på Fagdagene 2018!

Harald Breivik

Advokat
Advokathuset Breivik AS