Bokføringsregelverket - eKurs eKurs

Foretak med regnskaps-, skatte- eller merverdiavgiftsplikt er som hovedregel også bokføringspliktige. God kompetanse om reglene i bokføringsloven, bokføringsforskriften og god bokføringsskikk er viktig for å sikre korrekt grunnlag for regnskapsrapportering og mulighet for etterkontroll, samt for å forhindre sanksjoner grunnet brudd på reglene. Dette kurset går gjennom bokføringsreglene, med særlig fokus på enkelte aktuelle temaer. Kurset er publisert i 2019.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Priser

Pris medlem kr 3 300

Pris andre kr 4 100

Oppdateringsprogrammet kr 2 900

Smakebit fra eKurset

  

Målgruppe

Kurset passer for alle som jobber med regnskap, herunder interne regnskapsansvarlige og eksterne regnskapsførere samt deres medarbeidere. Kurset passer videre for revisorer, revisormedarbeidere og andre som skal etterkontrollere bokføringen, rådgivere som skal gi anbefalinger om prosesser, rutiner mv. for bokføring, og leverandører som utvikler regnskapssystemer mv.

Kursinnhold

I kurset gjennomgås innholdet i bokføringslov, bokføringsforskrift og god bokføringsskikk:

 • Virkeområde og bokføringsplikt
 • Pliktig regnskapsrapportering
 • Grunnleggende bokføringsprinsipper
 • Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering
 • Sporbarhet
 • Bokføring, ajourhold, valuta, retting og språk
 • Dokumentasjon av bokførte opplysninger
 • Dokumentasjon av balansen
 • Oppbevaring og elektronisk tilgjengelighet
 • Bistand og informasjon til kontrollmyndighet, straff
 • Tilleggsbestemmelser og særlige regler for enkelte næringer og bransjer

En totalgjennomgang av regelverket gir ikke rom for at alle detaljer, særregler og unntak omhandles like grundig. I kurset tar vi imidlertid opp enkelte aktuelle temaer, herunder:

 • Regler for registrering og dokumentasjon av kontantsalg (kassasystemer mv.)
 • Dokumentasjon av netthandel
 • Krav til timeregistrering

eKurs Systemkrav 

Løsningen støtter de mest brukte nettlesere og de fleste håndholdte enheter. Anbefalt linjehastighet er minimum 2 mbit nedlastning.

Kursavgiften inkluderer tilgang til eKurset for én person til 31.12. i det året en kjøper kurset, samt kursmateriell (pdf) tilsendt elektronisk.

Jan Terje Kaaby

Senior Manager, Fagavdelingen
BDO (Fotograf: Monica Ferreira Ask. Copyright: BDO AS)