Dag 2 Cyber 101 og Cyberrisiko

Grunnleggende innføring i blockchain, skyløsninger, koding og algoritmer, kunstig intelligens, robotisering og maskinlæring.

Hva er en skyløsning?  

Hvilke muligheter gir det og hva er risikoene? Hva er viktig når man velger leverandører/samarbeidspartnere?

Cyberrisiko 

Alt og alle er koblet til nettet – alltid. Hvordan håndterer vi risikoene? Gjennom praktiske eksempler viser vi hvordan trusler kan håndteres og risiko reduseres. 

Les mer

Foredragsholdere

Per Øivind Stene

CFO
RSM Norge AS

Håkon Lønmo

Senior manager
BDO