Dag 4 Hvordan revidere en digital virksomhet?

Gjennom praktiske case går vi gjennom alt fra virksomhetsforståelse, risikovurdering og innhenting av revisjonsbevis med elektroniske hjelpemidler. Zoom videokonferanse kl. 09:00 – 12:00.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Sekvensen er en del av

Digitaliseringsakademiet 2020

Dato

09.09.2020

Tidspunkt

09:00-12:00

Vi viser også noen digitale løsninger fra vår egen revisjonsvirksomhet.

Anne Grethe R. Wirum

Statsautorisert revisor
SLM Revisjon

Agnete Østby

Statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører