Plenum: FNs bærekraftmål - noen betydning for meg som revisor?

Plenumssekvensen er todelt. I første del vil styreleder i Revisorforeningen Mona Irene Larsen ta for seg FNs bærekraftmål, hvordan virksomhetene rapporterer på disse i dag, og hvilken betydning det har for revisorene. I annen del vil daglig leder Jan Christian Vestre i Vestre AS snakke om hvorfor næringslivet har ansvar for mer enn å tjene penger.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Sekvensen er en del av

DnR-konferansen 2019

Dato

04.09.2019

Tidspunkt

10:00-11:30

Målgruppe

Revisorer og regnskapsførere og andre med interesse for emnet.

Kursinnhold første del: FNs bærekraftmål – noen betydning for meg som revisor?

Bærekraftige virksomheter, finansielle markeder og økonomier er essensielt for å nå FNs bærekraftmål innen 2030. Det vil derfor være en viktig del av revisorenes samfunnsoppdrag å bidra til den ønskede utviklingen med vår kompetanse innenfor virksomhetsanalyse, risikostyring og kontroll, i tillegg til måling, rapportering og bekreftelse av ulik finansiell og ikke-finansiell informasjon.

Selv om det er nødvendig for oss som bransje å ha god kunnskap om alle bærekraftmålene med tanke på å forstå våre klienters utfordringer og risikoen knyttet til disse, har vi som et utgangspunkt identifisert følgende prioriterte mål:

  • mål 4 God utdanning
  • mål 5 Likestilling mellom kjønnene
  • mål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • mål 13 Stoppe klimaendringene

Kursinnhold annen del: Alle kan redde verden – litt

Dette foredraget handler om hvorfor næringslivet har ansvar for mer enn å tjene penger, hva samfunnsansvar betyr i dag, og hvordan FNs bærekraftmål kan implementeres på en enkel og engasjerende måte i bedriften.

Om foreleser:

Jan Christian Vestre er daglig leder i familiebedriften Vestre, en av Europas mest fremgangsrike produsenter av bymøbler. Selskapet har all sin produksjon i Skandinavia, basert på fornybar energi og kortreiste og miljøvennlige materialer. Jan Christian er opptatt av at næringslivet må bidra til å realisere FNs bærekraftmål, og at Norge har alle forutsetninger for å bli en grønn industristormakt. Jan Christian er utdannet jurist og har tidligere jobbet som politisk rådgiver i Nærings- og handelsdepartementet og på Stortinget.

Mona Larsen

Statsautorisert revisor
Partner i KPMG og styreleder i Revisorforeningen

Jan Christian Vestre

Daglig leder
Vestre AS