1A Kontantsalg og nye krav til kassasystemer - praktiske erfaringer

Lov om krav til kassasystemer er omfattende. Har våre kunder og vi tilstrekkelig kunnskap, gode nok rutiner, kontroller og revisjonshandlinger?

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Sekvensen er en del av

DnR-konferansen 2019

Dato

04.09.2019

Tidspunkt

12:30-15:00

Målgruppe

Revisorer og regnskapsførere med kontantsalgskunder i sin portefølje. Økonomi- og regnskapsansvarlige i kontantsalgsvirksomheter, samt andre med interesse for emnet.

Kursinnhold

Kursets hovedfokus retter seg inn mot lov om krav til kassasystemer.

  • Hvilke spesifikke krav stilles til kassasystemets oppbygging?
  • Hvordan sikre at kontantsalget blir fullstendig registrert, herunder gode daglige interne kontrollrutiner, samt effektive etterkontroller?

Foreleser vil dele erfaringer fra både regnskaps- og revisjonsbransjen.

Kurset vil bestå av forelesning, samt noen mindre case/oppgaver.

Tone M. Berntzen

Registrert revisor
Revisorgruppen Oslo AS