1B Revisjon av mellombalanse

Mellombalanser blir stadig mer aktuelt i forbindelse med utbytteutdeling og salgstransaksjoner. Kurset tar for seg bruk av mellombalanser og krav til revisjonshandlinger og dokumentasjon ved både full og begrenset revisjon av mellombalanser.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Sekvensen er en del av

DnR-konferansen 2019

Dato

04.09.2019

Tidspunkt

12:30-15:00

Målgruppe

Revisormedarbeidere og ansvarlige revisorer som reviderer mellombalanser.

Kursinnhold

Kurset vil inneholde krav til revisjonshandlinger og dokumentasjon ved revisjon av mellombalanser. Det vil videre ta for seg aksjerettslige, skatterettslige og regnskapsrettslige problemstillinger ved mellombalanser. Det vil bli gjennomgått eksempler på praktiske eksempler både ved full revisjon og begrenset revisjon av mellombalanser.

Knut Olav Karlsen

Statsautorisert revisor
KPMG