1C Aktuelle temaer på lønnsområdet - skatt og arbeidsgiverplikter

Kurset gir deg siste nytt og en gjennomgåelse av aktuelle problemstillinger på lønnsområdet.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Sekvensen er en del av

DnR-konferansen 2019

Dato

04.09.2019

Tidspunkt

12:30-15:00

Målgruppe

Alle med interesse for emnet.

Kursinnhold

Skattereglene på lønnsområdet er detaljert og komplisert. Vi går gjennom det siste nye og de mest aktuelle temaene, blant annet de nye reglene for personalrabatter og rapporteringsplikten for tredjepartsytelser som trådte i kraft 1.1.19. Noen emner er gjengangere i bokettersyn; dette gjelder blant annet kundepleie/representasjon, velferdstiltak og gaver til ansatte. Kurset gir en praktisk oversikt over regelverket og fallgruver. Vi skal også se på andre aktuelle lønnsrelaterte temaer.

Therese K. Larsen

Advokat
PwC